αφίσα ημερίδας

δίπλωμα συμμετοχής και καρτελάκι συνέδρου

εσωτερικό προγράμματος ημερίδας

εσωτερικό προγράμματος ημερίδας

Πελάτης

Premium - Congress and Social Events Solutions

Εργασία

Οπτική ταυτότητα

Περιγραφή

Έντυπο υλικό
για την 13η Ημερίδα Σερρών - Δράμας - Καβάλας (ιατρική ημερίδα)

Ημερομηνία

Μάιος 2011