Πελάτης

Κυριάκος Γρηγοριάδης

Εργασία

Λογότυπος

Περιγραφή

Σήμα για εταιρία κατασκευής γυψοσανίδων, θερμοπροσόψεων
και ηχομονώσεων

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011