Πελάτης

Κοσμάς Παπαγεωργίου

Εργασία

Λογότυπος
Εικονογράφηση

Περιγραφή

Λογότυπος και εικονογράφηση
για την ετικέτα κρασιού "Ηλιακτίτης"

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2011