Πελάτης

Κοσμάς Παπαγεωργίου

Εργασία

Εικονογράφηση
Λογότυπος

Περιγραφή

Λογότυπος και εικονογράφηση
για την ετικέτα κρασιού "Ηλιακτίτης"

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2011