Πελάτης

Θάλεια Ζαχοπούλου

Εργασία

Οπτική ταυτότητα
Επαγγελματική κάρτα

Περιγραφή

Επαγγελματική κάρτα
και τιμοκατάλογος

(Επιλογή έργου, κατηγορία Εταιρικής Ταυτότητας, κατάλογος Ελληνικών Βραβείων Γραφιστικής & Εικονογράφησης 2011)

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2010