Πελάτης

Σύλλογος φίλων - εθελοντών
της Ε.Π.Α.Θ.

Εργασία

Αφίσα

Περιγραφή

Αφίσα για την τριήμερη εκδήλωση του Σύλλογου Φίλων - Εθελοντών Εταιρίας Προστασίας
Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) που πραγματοποιήθηκε στην Γενεύη

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2010