Πελάτης

Κτήμα Παπαγεωργίου

Εργασία

Οπτική ταυτότητα

Περιγραφή

Σχεδιασμός ετικέτας για το λευκό κρασί "Οινάνθη"

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2011