Πελάτης

Βασδέκης Ιωάννης

Εργασία

Λογότυπος

Περιγραφή

Λογότυπος για τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο "Βασδέκης"

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2011