Πελάτης

Μένη Σαπρανίδου
Έλενα Σαμαρά

Εργασία

Λογότυπος

Περιγραφή

Λογότυπος για το e-shop της PillBox.
pillboxhouse.gr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2012