Πελάτης

Φορέας Διαχείρισης
Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Εργασία

Αφίσα

Περιγραφή

Αφίσα για την 2η εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Ημερομηνία

Απρίλιος 2012