αφίσα ημερίδας

δίπλωμα συμμετοχής και καρτελάκι συνέδρου

Πελάτης

Premium - Congress and Social Events Solutions

Εργασία

Οπτική ταυτότητα

Περιγραφή

Έντυπο υλικό για την 14η Ημερίδα Σερρών - Δράμας - Καβάλας (ιατρική ημερίδα)

Ημερομηνία

Μάιος 2012