Πελάτης

Χοντρό Αλάτι

Εργασία

Έντυπο

Περιγραφή

Κατάλογος εστιατορίου
(σε συνεργασία
με την γραφίστρια Λένα Ψωμά)

Ημερομηνία

Ιούλιος 2012