αφίσα ημερίδας

δίπλωμα συμμετοχής και καρτελάκι συνέδρου

εσωτερικό προγράμματος ημερίδας

εσωτερικό προγράμματος ημερίδας

Πελάτης

Premium - Congress and Social Events Solutions

Εργασία

Οπτική ταυτότητα

Περιγραφή

Έντυπο υλικό για την ημερίδα "Διαβητικό Πόδι"

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011